Råbylille Dige-, Kystsikrings- og Afvandingslag
OM DIGELAGET » GENERALFORSAMLING » 14marts2020

RÅBYLILLE DIGE-, KYSTSIKRINGS- OG AFVANDINGSLAG

afholder GENERALFORSAMLING

AFLYST - Lørdag den 14. marts 2020 kl. 14 - BESTYRELSEN VENDER TILBAGE MED NY DATO
 

Købmandsgården, Bundgarnet 18, Råbylille Strand.
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for det næstfølgende år til godkendelse.

5. Evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse.

6. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder for samme.
På valg er:

Sommerhusinteressent: Jørgen Jensen (Genopstiller)

Stedfortræder: Karsten Jørgensen (Genopstiller)

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

Af hensyn til traktement beder vi i år om tilmelding til generalforsamlingen senest torsdag 12.3.20.

Venligst ring/sms til 2098 6889, eller e-mail til raabylille-digelag@raabylille-digelag.dk

Klik her for at få dit eget GoMINIsite