Råbylille Dige-, Kystsikrings- og Afvandingslag
OM DIGELAGET » GENERALFORSAMLING » 14marts2020
Opdateret 9.6.20

Efter samråd med Tilsynsmyndigheden, Vordingborg Kommune, har bestyrelsen på sit bestyrelsesmøde 3.6.20 besluttet at årets generalforsamling, som pt er udsat grundet corona, helt aflyses. Bestyrelsen har lagt formandens beretning, samt det reviderede regnskab 2019 og Budget 2021 på hjemmesiden. Bestyrelsesmedlem og stedfortræder der i 2020 er på valg fortsætter til næste års generalforsamling, hvor de så er på valg samtidig med det bestyrelsesmedlem og stedfortræder, der er på valg i 2021.
Såfremt der måtte være medlemmer, der har indsigelse imod denne beslutning har de 2 uger fra offentliggørelse til at gøre indsigelse. Er der ingen indsigelse træder bestyrelsens beslutning i kraft.

RÅBYLILLE DIGE-, KYSTSIKRINGS- OG AFVANDINGSLAG

afholder GENERALFORSAMLING

AFLYST - Lørdag den 14. marts 2020 kl. 14 - BESTYRELSEN VENDER TILBAGE MED NY DATO
 

Købmandsgården, Bundgarnet 18, Råbylille Strand.
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for det næstfølgende år til godkendelse.

5. Evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse.

6. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder for samme.
På valg er:

Sommerhusinteressent: Jørgen Jensen (Genopstiller)

Stedfortræder: Karsten Jørgensen (Genopstiller)

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

Af hensyn til traktement beder vi i år om tilmelding til generalforsamlingen senest torsdag 12.3.20.

Venligst ring/sms til 2098 6889, eller e-mail til raabylille-digelag@raabylille-digelag.dk

Klik her for at få dit eget GoMINIsite