Råbylille Dige-, Kystsikrings- og Afvandingslag
OM DIGELAGET
Lagets formål er:
  • at sikre rigelig og god afvanding af alle de interesserede arealer, bortset fra de øst for Samle-, Øst- og Nordkanalen liggende arealer,
  • at sikre og opretholde et effektivt værn mod havets angreb på kysten og de under laget hørende lavtliggende arealer,
  • at vedligeholde de under laget hørende anlæg i god og forsvarlig stand.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite