Råbylille Dige-, Kystsikrings- og Afvandingslag
OM DIGELAGET » VEDTÆGTER
Vedtægterne inkl. kortbilag er tinglyst på matriklerne omfattet af  Råbylille Dige-, Kystsikrings- og Afvandingslag. Betaling til Digelaget sker sammen med Ejendomsskatten, og fremgår af denne
Klik her for at få dit eget GoMINIsite